español | awajún | tikuna | kichwa

Namak Yachamet: Paan mai betek
iina pujutji kakajus juki unuimamainchau
jujú Amazonía Pirú nugkanmaya

Chicham kaj
matmainchau:
: UNESCO adaijamu
: Ríos de Saber - 2009
: Ríos de Saber - 2008
: Ríos de Saber - 2013
Namak Yachameta takatji papijam aidau chicham jukimu