español | awajún | tikuna | kichwa

Duũxǖgü i Perú arü Taxtüanewa maxexǖ

©FORMABIAP

Nua Taxtüpechinüwa maxẽxǖ i duũxǖgü rü 50 nixĩ, wüxitükumüchigü rü nagawatama nidexagü. Ñaa nagagü rü niãtükumü rü 15 i natükumü inanguxuchi. Rü ñuxmachi wüxichigü i ñaa duũxǖgütükumü rü nüxǖ nangexma i noxrütama i naãne o rexna waixǖmü i nawa namaxẽxǖ, rü nüxǖ nangexmagü i nakümagü nañuxakü ngema noxrü naãnewa namaxẽxǖ rü nügümatama inakuaxgüxǖ, i noxrü nawemügüwa, nachiǖgüwa, rü nakümagü nañuxakü namaxa inakuaxgüxǖ guxǖma i ngemaxǖgü nüxna ngaikamagüxǖ. Guxǖma ngema duũxǖgü rü nüxǖ nangexma aixkümama wüxi i ĩnü, nachiga i ngemaǖgü woo ixraǖgü, nüxǖ nangexmagü i naküma i mexǖ i wüxikaxǖtama. Ngema nagagü rü nakümagü nawoo tama nawüxigugüxǖ, tama nayapoxyepexegü natogü i natükumügü arü nakümagü nanüxǖ nexmagüxǖ o rexna nagu naĩxǖ, nagagu naügügutama naguxǖraǖ i duũxǖgümaxa naãmüküxǖ, rü wüxitama i naãnewa nanangexmagüxǖ o rexna namaxẽxǖ. Ñaa kuaxãchi tüxǖ nanatauxchaxẽxẽ nawüxigu nawa i puraküxǖ i toxrü poxǖru i napanegü i nachiga i taküma i mexǖ.

Ngema takümagü i mexǖ rü muxǖma i duũxǖgü arü purakü nixĩ muküma ya taunekü rü nagu narü ĩnüe nañuxakü nameã naügüaxǖ namaxa i guxǖma i nüxna ngaikamagüxǖ i ngemaxǖgümaxa, rü nüxǖ nakuaxǖ i nachiga i ngemaxǖgü woo nanaguxchaxǖ nüxǖ i dauxgu. Nanüxna i dauxǖ i ñaa naguxǖraxǖ i nakümagü i duũxǖgümi nügümataa i kuaxgüxǖ i nua Taxtüanaewa, rü guxǖ arü yexera nixĩ nanüxǖ nakuaxgüxǖ nanüxǖ yauchigaxǖ i nachiga i ngema kuaxgü togümaxa. Ngema arü yexera nixĩ nanüxǖ nakuaxgüxǖ i ngema duũxǖgü i yagüxǖ nañuxakü ngextüxküwa nanguxẽxǖ nguchaǖakü ngema kuaxgü erü nüxǖ nangexma i pora ñuxmachi muxǖma i mexǖgü naxkax i naküma i mexǖ guxǖma i duũxǖgükax.